Η Διευθύντρια της Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

..................................

Αποφασίζουμε


Α) να παραμείνουν ως υπεράριθμοι, στις σχολικές μονάδες, όπου έχουν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ Α΄:

 ............................