Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε τις Αποφάσεις Τοποθετήσεων - Διαθέσεων Αναπληρωτών που ανήκουν στην ΔΔΕ Καστοριάς.