Παρακαλούμε ανοίξτε το άρθρο για να δείτε τις αποφάσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών των κατηγοριών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς.