Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................................

Αποφασίζουμε


Α) Την ανάκληση της διάθεσης των κάτωθι αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, από 15-2-2022, ως εξής:

...............................

Β) Την διάθεση των κάτωθι αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, από 15-2-2022, ως εξής:

................................

Γ) Την επανατοποθέτηση των κάτωθι αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, από 15-2-2022, ως εξής:

Συνημμένα:
Download this file (995846ΜΤΛΗ-0ΒΟ.pdf)995846ΜΤΛΗ-0ΒΟ.pdf[ ]308 kB