Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

...........................................................................................

Αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε τη διάθεση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού, όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο, από 31-1-2022.