Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.......................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Ανακαλούμε τη διάθεση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης την παρακάτω αναπληρώτρια εκπαιδευτικό πλήρους ωραρίου, από 31-1-2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Συνημμένα:
Download this file (Ρ4ΣΖ46ΜΤΛΗ-ΟΙΕ.pdf)Ρ4ΣΖ46ΜΤΛΗ-ΟΙΕ.pdf[ ]225 kB