Ανοίξτε το άρθρο για να δείτε την απόφαση ανασυγκρότησης του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς