Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Έχοντας υπόψη:

..............................................

 Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ78, ΠΕ86 που έχουν σωρευτικώς α) τα τυπικά προσόντα κατά κλάδο εκπαίδευσης και β) τα πρόσθετα προσόντα,

i) της συστηματικής επιμόρφωσης σε θέματα εκπαίδευσης πρώην εξαρτημένων ατόμων και στην προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής επανένταξης πρώην εξαρτημένων ατόμων (δεν μοριοδοτούνται ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) και ii) της διδακτικής εμπειρίας στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ ή στην εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων (στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013).

και ανήκουν στην κατηγορία Ι) μονίμων εκπαιδευτικών που επιθυμούν τριετή απόσπαση

οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδάξουν κατά τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 στα παρακάτω τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο χώρο της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω του Ψ.Ν.Α

Συνημμένα:
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ.pdf[ ]1055 kB