Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφέρειας μας που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή ή σε περιοχές μεταθέσεις για την Ε.Α.Ε.
Σας ενημερώνουμε ότι από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.