Σας ενημερώνουμε ότι η εγκύκλιος:
Με Αρ. Πρωτ. 122314/Δ2/29-09-2021 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022» αφορά και τα Λύκεια Ε.Α.