Τα  απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας όπως αναγράφονται στον σύνδεσμο  https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes του Υπουργέιου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (βλ. αναλυτικά στοιχείο 6) είναι υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, απαραίτητη είναι και η συμπλήρωση και κατάθεση των εντύπων όπως επισυνάπτονται.