Ανακοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τους πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας, που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης