Σε συνέχεια του με αρ . Πρωτ.37149/Δ2/05-0302015 εγγράφου μας , σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό συγγραφής σύντομου άρθρου με θέμα «Ο κόσμος-εμείς-το μέλλον»,   που έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη 2015, παρατείνεται έως την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 η περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού στα σχολεία.