Προκειμένου η ΔΔΕ Καστοριάς - Ομάδα Φυσικής Αγωγής - να καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων προς την Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΟΠΑΙΘ, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ 11.00 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης μας, να καταθέσουν τις προτάσεις-θέσεις τους για την καλύτερη λειτουργία του σχολικού αθλητισμού και της Ομάδας Φυσικής Αγωγής, στην υπηρεσία μας, έως την Παρασκευή 3-4-2015.

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

Στέλλα Κ. Τέγου - Στεργιοπούλου

Πρόεδρος Ο.Ε.Σ.Α.