Σας κάνουμε γνωστό ότι με το προεδρικό διάταγμα υπ? αριθμ. 28/2016, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 41/Α/16.03.2016 (αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε), καθιερώθηκε η 11η Νοεμβρίου, επέτειος της απελευθέρωσης του Άργους Ορεστικού από τον τουρκικό ζυγό το έτος 1912, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο Άργους Ορεστικού.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου