Οι Εγκύκλιοι για τις άδειες του COVID-19

Συνημμένα:
Download this file (Απάντηση σε ερώτημα_144885_Ε3_23.10.2020_ΥΠΑΙΘ.pdf)Απάντηση σε ερώτημα_144885_Ε3_23.10.2020_ΥΠΑΙΘ.pdf[ ]151 kB
Download this file (Αρ.Πρωτ. 117396_Ε3_8.9.2020 (ΑΔΑ 6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64) ΥΠΑΙΘ.pdf)Αρ.Πρωτ. 117396_Ε3_8.9.2020 (ΑΔΑ 6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64) ΥΠΑΙΘ.pdf[ ]447 kB
Download this file (Αρ.Πρωτ. 136503_Ε3_8.10.2020 (ΑΔΑ 9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ) ΥΠΑΙΘ.pdf)Αρ.Πρωτ. 136503_Ε3_8.10.2020 (ΑΔΑ 9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ) ΥΠΑΙΘ.pdf[ ]573 kB
Download this file (Αρ.Πρωτ. 156651_Ε3_16.11.2020 (ΑΔΑ Ω3Ω146ΜΤΛΗ-ΣΨΘ) ΥΠΑΙΘ.pdf)Αρ.Πρωτ. 156651_Ε3_16.11.2020 (ΑΔΑ Ω3Ω146ΜΤΛΗ-ΣΨΘ) ΥΠΑΙΘ.pdf[ ]170 kB
Download this file (Αρ.Πρωτ. 51887_Ε3_6.5.2020 (ΑΔΑ ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ) ΥΠΑΙΘ.pdf)Αρ.Πρωτ. 51887_Ε3_6.5.2020 (ΑΔΑ ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ) ΥΠΑΙΘ.pdf[ ]698 kB
Download this file (Αρ.Πρωτ. 56108_Ε3_14.5.2020 (ΑΔΑ Ω38Η46ΜΤΛΗ-ΥΡ1) ΥΠΑΙΘ.pdf)Αρ.Πρωτ. 56108_Ε3_14.5.2020 (ΑΔΑ Ω38Η46ΜΤΛΗ-ΥΡ1) ΥΠΑΙΘ.pdf[ ]397 kB
Download this file (Αρ.Πρωτ. 58146_Ε3_18.5.2020 (ΑΔΑ 64Γ746ΜΤΛΗ-ΛΣ7) ΥΠΑΙΘ.pdf)Αρ.Πρωτ. 58146_Ε3_18.5.2020 (ΑΔΑ 64Γ746ΜΤΛΗ-ΛΣ7) ΥΠΑΙΘ.pdf[ ]659 kB
Download this file (Αρ.Πρωτ. 65533_Ε3_29.5.2020 (ΑΔΑ ΩΚΖ046ΜΤΛΗ-Ξ4Σ) ΥΠΑΙΘ.pdf)Αρ.Πρωτ. 65533_Ε3_29.5.2020 (ΑΔΑ ΩΚΖ046ΜΤΛΗ-Ξ4Σ) ΥΠΑΙΘ.pdf[ ]651 kB
Download this file (Αρ.Πρωτ. 85647_Ε3_3.7.2020 (ΑΔΑ 9ΦΕΙ46ΜΤΛΗ-76Ξ) ΥΠΑΙΘ.pdf)Αρ.Πρωτ. 85647_Ε3_3.7.2020 (ΑΔΑ 9ΦΕΙ46ΜΤΛΗ-76Ξ) ΥΠΑΙΘ.pdf[ ]293 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.64_420_16446_17.9.2020 (ΑΔΑ ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.64_420_16446_17.9.2020 (ΑΔΑ ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) ΥΠΕΣ.pdf[ ]702 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_108_οικ.7874_12.3.2020 (ΑΔΑ ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_108_οικ.7874_12.3.2020 (ΑΔΑ ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]1219 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_109_οικ.8000_16.3.2020 (ΑΔΑ ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_109_οικ.8000_16.3.2020 (ΑΔΑ ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) ΥΠΕΣ.pdf[ ]206 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_110_οικ.8189_20.3.2020 (ΑΔΑ 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_110_οικ.8189_20.3.2020 (ΑΔΑ 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]1172 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_111οικ.8196_23.3.2020 (ΑΔΑ 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_111οικ.8196_23.3.2020 (ΑΔΑ 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]1234 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_112_οικ.8632_2.4.2020 (ΑΔΑ ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_112_οικ.8632_2.4.2020 (ΑΔΑ ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]1038 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_113_9246_29.4.2020 (ΑΔΑ 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_113_9246_29.4.2020 (ΑΔΑ 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) ΥΠΕΣ.pdf[ ]1044 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_114_9708_8.5.2020 (ΑΔΑ ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_114_9708_8.5.2020 (ΑΔΑ ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]1114 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_115_9670_18.5.2020 (ΑΔΑ ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_115_9670_18.5.2020 (ΑΔΑ ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]1049 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_116_10486_26.5.2020 (ΑΔΑ 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_116_10486_26.5.2020 (ΑΔΑ 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]998 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_118_οικ.11134_29.5.2020 (ΑΔΑ ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε94) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_118_οικ.11134_29.5.2020 (ΑΔΑ ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε94) ΥΠΕΣ.pdf[ ]871 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_119_οικ.11682_9.6.2020 (ΑΔΑ 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_119_οικ.11682_9.6.2020 (ΑΔΑ 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α) ΥΠΕΣ.pdf[ ]865 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_120_12705_30.6.2020 (ΑΔΑ 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_120_12705_30.6.2020 (ΑΔΑ 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]988 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_123_14268_29.7.2020 (ΑΔΑ ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_123_14268_29.7.2020 (ΑΔΑ ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]966 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_124_οικ.15984_17.8.2020 (ΑΔΑ 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_124_οικ.15984_17.8.2020 (ΑΔΑ 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]1156 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_125_16452_31.8.2020 (ΑΔΑ Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_125_16452_31.8.2020 (ΑΔΑ Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]1009 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_126_16316_20.9.2020 (ΑΔΑ ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_126_16316_20.9.2020 (ΑΔΑ ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]1050 kB
Download this file (ΔΙΔΑΔ_Φ.69_134_οικ.21190_13.11.2020 (ΑΔΑ ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) ΥΠΕΣ.pdf)ΔΙΔΑΔ_Φ.69_134_οικ.21190_13.11.2020 (ΑΔΑ ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) ΥΠΕΣ.pdf[ ]874 kB
Download this file (ΦΕΚ 177_τ. Α΄_15.9.2020_ Κύρωση της από 10.8.2020 ΠΝΠ (Α΄ 157)_ν.4722_2020.pdf)ΦΕΚ 177_τ. Α΄_15.9.2020_ Κύρωση της από 10.8.2020 ΠΝΠ (Α΄ 157)_ν.4722_2020.pdf[ ]459 kB
Download this file (ΦΕΚ 1800_τ. Β΄_11.5.2020_Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς_αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19.pdf)ΦΕΚ 1800_τ. Β΄_11.5.2020_Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς_αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19.pdf[ ]104 kB
Download this file (ΦΕΚ 1856_τ. Β΄_15.5.2020_Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.pdf)ΦΕΚ 1856_τ. Β΄_15.5.2020_Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.pdf[ ]106 kB
Download this file (ΦΕΚ 1869_τ. Β΄_17.5.2020_Κανόνες τήρησης...δημόσιες υπηρεσίες...προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19.pdf)ΦΕΚ 1869_τ. Β΄_17.5.2020_Κανόνες τήρησης...δημόσιες υπηρεσίες...προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19.pdf[ ]325 kB
Download this file (ΦΕΚ 4011_τ. Β΄_18.9.2020_Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.pdf)ΦΕΚ 4011_τ. Β΄_18.9.2020_Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.pdf[ ]131 kB
Download this file (ΦΕΚ 4810_τ. Β΄_31.10.2020_Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων...COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.pdf)ΦΕΚ 4810_τ. Β΄_31.10.2020_Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων...COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.pdf[ ]173 kB
Download this file (ΦΕΚ 55_τ. Α΄_ 11.3.2020_Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης... COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.pdf)ΦΕΚ 55_τ. Α΄_ 11.3.2020_Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης... COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.pdf[ ]167 kB
Download this file (ΦΕΚ 76_τ. Α΄_ 3.4.2020_ Κύρωση της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.  (A΄ 64)_ν.4682_2020.pdf)ΦΕΚ 76_τ. Α΄_ 3.4.2020_ Κύρωση της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (A΄ 64)_ν.4682_2020.pdf[ ]261 kB