ΣΧΕΤ: η υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
Μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών και σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Κ. Καστοριάς, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς μέχρι την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Συνημμένα:
Download this file (Αναστολή (1).pdf)Αναστολή (1).pdf[ ]166 kB