Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

..................................................................

 

Αποφασίζουμε

 

Ορίζουμε τα Εξεταστικά Κέντρα και τις έδρες των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Α, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ο καιρός στην Καστοριά

current
feels like
humidity
visibility
wind