Η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή....

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς ανακοινώνεται ότι λειτουργεί ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Καστοριάς.

Αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, υπάγεται διοικητικά στην αρμοδιότητα της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς και παρέχει τις υπηρεσίες του προς τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της οικείας περιφέρειας.

Ειδικότερα:

1) Ο υπεύθυνος  του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων έχει ως έργο την ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.

2) Παρέχει συμβουλευτική γονέων  και παράλληλα ασκεί προληπτική παρέμβαση στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων μέσω  του σχολείου.

3) Παρέχει ενημέρωση των  διδασκόντων σε ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθήτριες και μαθητές των σχολείων.

4) Ευαισθητοποιεί την ευρύτερη κοινότητα σε θέματα Αγωγής Υγείας και Ψυχικής Υγείας κ.λ.π.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων στεγάζεται στην περιοχή χλόης Καστοριάς στο συγκρότημα των Λυκείων και στο ίδιο κτίριο με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Υπεύθυνος: Καραμανίδης Ασημάκης

Τηλέφωνο: 2467023670

E-mail: ssn@dide.kas.sch.gr