Παρακαλούμε εισάγετε ΑΦΜ, Αρ. Μητρώου και πιέστε "Συνέχεια" για να εμφανιστούν τα μισθοδοτικά σας στοιχεία.Τελευταία ενημέρωση 14-12-2017: Μισθοδοσία μονίμων μηνός Ιανουαρίου 2018.

Προσοχή! Τα μισθοδοτικά στοιχεία παρέχονται για ενημέρωση και μόνο. Αν χρειάζεστε βεβαίωση αποδοχών με υπογραφή εκκαθαριστή και σφραγίδα υπηρεσίας (π.χ. για κατάθεση σε τράπεζα, σε άλλη υπηρεσία κ.τ.λ.), θα πρέπει να τη ζητήσετε από τη Δ/νση (Καραολή 10, 52100, τηλ. 2467055221).Λογισμικό ανοικτού κώδικα "Μισθοδοσία online"