Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α)    Πίνακα άρσης ονομαστικών υπεραριθμιών (προηγούμενου έτους)

β)    Πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ανά σχολική μονάδα (τρέχοντος έτους).

γ)    Πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2016.

δ)    Δήλωση τοποθέτησης  των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας.

και

καλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι στη σχολική τους μονάδα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων των ομάδων σχολείων Α΄ και Β΄ της περιφερείας μας, από την Δευτέρα 11-7-2016 έως και την Τετάρτη 13-7-2016.

Σε συνέχεια του αντικείμενου του θέματος, της αναγραφόμενης σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών του οικείου ΠΥΣΔΕ, κοινοποιούμε το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων – ενεργειών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, το οποίο έχεις ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (Χρονοδιάγραμμα.doc)Χρονοδιάγραμμα.doc[ ]55 kB

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (έως την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ.), αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 14 του ΠΔ 100/97.