Κοινοποιούμε αποσπάσματα των αριθ.: 8ης/11-7-2016, 10ης/19-7-2016 και 12ης/22-7-2016  πράξεων του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές Εκπαιδευτικών για το σχ. Έτος 2015-2016.