Κοινοποιούμε:

α)    Πίνακα άρσης ονομαστικών υπεραριθμιών.

β)    Πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ανά σχολική μονάδα.

γ)    Πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2017.

δ)    Δήλωση τοποθέτησης των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας.

 και

 καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ07 και ΠΕ04.04 οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι στη σχολική τους μονάδα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων των ομάδων σχολείων Α΄ και Β΄ της περιφερείας μας, από την Τρίτη 30-5-2017 έως και την Τετάρτη 31-5-2017.

 

Σε συνέχεια του αντικείμενου του θέματος, της αναγραφόμενης σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών του οικείου ΠΥΣΔΕ, κοινοποιούμε το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων – ενεργειών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, το οποίο έχεις ως εξής:

Τετάρτη, 17/5/2017:

  • Αποτύπωση λειτουργίας Σχολικών Μονάδων σχ. έτους 2016-17 ...
Συνημμένα
Download this file (Χρονοδιάγραμμα.doc)Χρονοδιάγραμμα.doc[ ]58 kB

Κοινοποιούμε αποσπάσματα των αριθ.: 8ης/11-7-2016, 10ης/19-7-2016 και 12ης/22-7-2016  πράξεων του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές Εκπαιδευτικών για το σχ. Έτος 2015-2016.

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος, των αναγραφόμενων σχετικών, και λόγω μη ευρισκόμενων στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ14.04, επανακοινοποιούμε το κοινοποιηθέν, με προηγούμενες Αποφάσεις μας, ένα (1) οργανικό κενό, κλάδου ΠΕ14.04, στο ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού,  ως ένα (1) οργανικό κενό, κλάδου  ΠΕ18.12.

Α. Σας αποστέλλουμε: i) αναμορφωμένο πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις (όπως διαμορφώθηκαν μετά την τοποθέτηση των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών) κατά σχολική μονάδα, κλάδο ή ειδικότητα και ii) ονομαστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας για την κάλυψη των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων.

Β. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων του αναμορφωμένου πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις ....

να υποβάλουν δήλωση οργανικής τοποθέτησης με κάθε πρόσφορο μέσο (σε περίπτωση αποστολής email θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του ενδιαφερομένου) από την Πέμπτη 14-7-2016 έως και την Δευτέρα 18-7-2016.