ΣΧΕΤ.: 1. Η με αριθ. πρωτ. 48380/Δ1/31-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ9-ΣΗΡ) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. Η με αριθ. πρωτ. 76400/Ε2/ 12 -05-2016 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.


Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να προβούν σε παραίτηση από την υπηρεσία με το πέρας του σχολικού έτους 2016-2017, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσής μας κατά το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2017 (01 έως 10 Απριλίου 2017).
Η αίτησή παραίτησής τους θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του σχολικού έτους (31 Αυγούστου 2017). Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης (π.χ. ημερομηνία υποβολής αίτησης στις 06 Απριλίου, ημερομηνία ανάκλησης αίτησης έως και 05 Μαΐου).

Συνημμένα
Download this file (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.pdf)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.pdf[ ]32 kB