1. Αίτηση - Έντυπο (παραίτηση)

2. Αίτηση -Έντυπο  (ανάκληση)

3. Αίτηση απονομής σύνταξης προς ΓΛΚ

4. Αυτοδίκαιη απόλυση (67ο έτος ηλικίας) Α΄

5. Αυτοδίκαιη απόλυση (67ο έτος ηλικίας) Β΄

6. Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης

7. Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

8. Υποβολή Αίτησης 1ο Δεκαήμερο Απριλίου