Διατήρηση του βιβλίου της Βιολογίας, διότι θα το χρησιμοποιηθεί και στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2015-2016