Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την άδεια εισόδου των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σας ενημερώνουμε ότι ισχύει η με αρ. πρ. Φ3/1207/Γ1/988/06-11-2000 εγκύκλιος.

            Παρακαλούμε για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση της ανωτέρω εγκυκλίου καθώς και για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων στις Διευθύνσεις Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Δ.Ε. & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, ώστε οι αρμόδιες Διευθύνσεις να μπορούν να εξετάσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα το υποβληθέν αίτημα.

Συνημμένα
Download this file (Εγκύκλιος για τα ΜΜΕ.doc)Εγκύκλιος για τα ΜΜΕ.doc[ ]78 kB