Ενόψει της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης που αφορά στους τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων) σας ενημερώνουμε ότι στις εν λόγω εκτυπώσεις θα προβείτε μετά από νεότερη οδηγία που θα σταλεί από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.