Προκειμένου να ληφθεί κάθε δυνατή μέριμνα για την ασφαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σας γνωρίζουμε ότι θα ανασταλεί, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο των ΓΕΛ (Ημερήσιων και Εσπερινών), των ΕΠΑΛ (Ημερήσιων και Εσπερινών) και των Γυμνασίων, καθώς επίσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης, κατά τις ημέρες των εξετάσεων και ώρες:
 8:00 π.μ. με 10:00 π.μ. για τις εξετάσεις με ώρα έναρξης 8:30 π.μ.
 15:00 μ.μ. με 17:00 μ.μ. για τις εξετάσεις με ώρα έναρξης 15:30 μ.μ.
 9:30 π.μ. με 11:30 π.μ. για τις εξετάσεις με ώρα έναρξης 10:00 π.μ.
Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων καθορίστηκε με την υπ. αριθ. Φ253.2/55784/Α5/4-4-2018 απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Θ. κ. Κ. Γαβρόγλου.