Κληροδοσία Μιχάλη Σετάτου στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
(Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ.


Με ιδιαίτερη συγκίνηση το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ανακοινώνει ότι ο κορυφαίος Έλληνας γλωσσολόγος Μιχάλης Σετάτος (1929-2017), ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ. και μέλος, για 44 χρόνια, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, κληροδοτεί στο Ίδρυμα την ακίνητη περιουσία που κατέχει μαζί με την αδελφή του, ορίζοντας να περιέλθει σε αυτό μετά τον θάνατο της αδελφής του, την οποία μάλιστα προτρέπει να κάνει το ίδιο.
Επίσης, ο Μιχάλης Σετάτος κληροδοτεί στο Ινστιτούτο τη μοναδική σε πλούτο και εύρος βιβλιοθήκη του, αποτελούμενη από χιλιάδες βιβλία, καθώς και το αρχείο του, φυσικό και ηλεκτρονικό, με μια εκατοντάδα αδημοσίευτα άρθρα, η δημοσίευση των οποίων αποτελεί για το Ίδρυμα αυτονόητο αλλά και επιθυμητό καθήκον.

Περισσότερα...