Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνογερμανική Αγωγή, στο πλαίσιο του Έτους Μαθηματικών 2018, σε συνεργασία με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία και με τη συνδρομή του Περιφερειακού Γραφείου της UNESCO για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στην Ευρώπη, διοργανώνει την εκπαιδευτική δράση «Το Πείραμα του Ερατοσθένη στη σχολική τάξη» .
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2018, κατά την εαρινή ισημερία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ea.gr και να επικοινωνούν με το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής στα τηλέφωνα 210 8176790-1.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων τους.