Σας διαβιβάζουμε το από 29-01-2018 μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου για την εορτή των Τριών Ιεραρχών.Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να αναγνώσουν το μήνυμα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.