Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι,  λαμβάνοντας υπόψη την Εισήγηση του ΙΕΠ (Πράξη υπ.αρ 49/30-11-2017), εγκρίνουμε  τις παρακάτω δράσεις του Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Ν Καστοριάς  που αφορούν τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 με τις εξής προϋποθέσεις: