Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

 

Αποφασίζει τη λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας»  στα ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα 1 της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς α) υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας σε Α', Β' ή Γ' ανάθεση, β) υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή, γ) έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας και δ) έχει υποβληθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζομένων με βάση την κατηγορία μοριοδότησης των ΕΠΑ.Λ.

Οι εγγραφές των μαθητευομένων στα ΕΠΑ.Λ. που θα λειτουργήσουν τα τμήματα μαθητείας  θα  πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017. Κατά την εγγραφή οι μαθητευόμενοι θα συμπληρώνουν και ερωτηματολόγιο (microdata) βάσει προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση πριν από την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 και με την ολοκλήρωση των εγγραφών των μαθητευόμενων και εφόσον δεν έχουν εγγραφεί όλοι οι επιτυχόντες θα πρέπει με ευθύνη των Π.Δ.Ε. να πραγματοποιηθεί η διαδικασία συμπλήρωσης του τμήματος με επιλαχόντες. Οι επιτυχόντες μαθητευόμενοι που δεν επιθυμούν τελικά να εγγραφούν στη μαθητεία θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν την παραίτησή τους, έτσι ώστε να κληθεί ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ. Στην περίπτωση κατά την οποία οι επιτυχόντες δεν εμφανίζονται στο ΕΠΑ.Λ. για να εγγραφούν ή για να δηλώσουν την παραίτησή τους μέχρι τη Δευτέρα 4-12-2017, η θέση θα καλύπτεται από τον επόμενο επιλαχόντα.