Το 1ο Γυμνάσιο ΄Αργους Ορεστικού προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στις 06-08 Μαίου 2020. Θα συμμετάσχουν τριάντα επτά (37) +/- 2 (δύο) μαθητές και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές. 

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω μετακίνηση καλούνται τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 1ο Γυμνάσιο  Αργους Ορεστικού Καστοριάς 52200, τηλ: 2467042262) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Παρασκευή  28-02-2020 και ώρα 12.00 πμ.