ΘΕΜΑ «Προκήρυξη για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς/από τις Βρυξέλλες, Βέλγιο»

Σχετ.: Το Άρθρο 5 της αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ  681 Β΄/06-03-2017)

               

 

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Εργαστηριακό Κέντρο Καστοριάς σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Εργαστηριακό Κέντρο Καστοριάς μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 1. Προορισμός: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΒΕΛΓΙΟ
 2. Ημερομηνίες: 22-25 Μαρτίου 2020
 3. Αριθμός μετακινουμένων: 10 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές
 4. Τρόπος μεταφοράς των μαθητών: Λεωφορείο (Καστοριά-Θεσσαλονίκη-Καστοριά) και Αεροπλάνο (Θεσσαλονίκη-Βρυξέλλες-Θεσσαλονίκη)
 5. Διανυκτέρευση: Ξενοδοχείο με πρωινό (κατά προτίμηση κοντά στην περιοχή και τα δωμάτια στον ίδιο όροφο)
 6. Μετακίνηση: Λεωφορείο: αεροδρόμιο-ξενοδοχείο-αεροδρόμιο
 7. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: Τέσσερις ημέρες
 8. Ασφάλεια: Υποχρεωτική ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης
 9. Παρακαλούμε επίσης, κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας και τα εξής:
  • Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με μεταφορικά μέσα που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας (πχ. ΚΤΕΟ, κ.τ.λ.)
  • Με την προσφορά σας θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.
  • Να αναφέρετε οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του/των ξενοδοχείου/ων, η ακριβής τοποθεσία και η ιστοσελίδα του, αν υπάρχει.

 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο Διευθυντής

 

Χρήστος Παπανδρέου