ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς/από τη Θεσσαλονίκη»

 

Σχετ.: Υ.Α. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 με θέμα «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 3ο Γυμνάσιο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Προορισμός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (6/12/2019)
Αριθμός μετακινουμένων: περίπου  160 μαθητές/τριες και συνοδοί καθηγητές
Τρόπος μεταφοράς των μαθητών: Λεωφορείο
Χρονική διάρκεια μετακίνησης: Μία ημέρα
Ασφάλεια: Υποχρεωτική ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης
Παρακαλούμε επίσης, κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας και τα εξής:
Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με κλιματιζόμενα λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας (πχ. ΚΤΕΟ κτλ)
Με την προσφορά σας θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.
Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών.
 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

 

 

 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΔΕΝΗΣ

α.α. Μάρθα Κούστα (Υποδιευθύντρια)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τα τμήματα Γενικής Παιδείας της B΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσουν ημερήσια εκπαιδευτική  εκδρομή στη Θεσσαλονίκη,  στον Άγιο Δημήτριο και στο Βυζαντινό Μουσείο    στο  πλαίσιο του  μαθήματος της Ιστορίας  και    Θρησκευτικών   στις   03/12/2019. 

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Άργος Ορεστικό – Θεσσαλονίκη  – Άργος Ορεστικό.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν  80. Αριθμός συνοδών 5.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο με τα επισυναπτόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι 07/11/2019 ώρα 12:00 το μεσημέρι, στη Διεύθυνση ΓΕΛ.  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Π. Μελά 2, Τ.Κ. 52200, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ.

Άνοιγμα προσφορών 08/11/2019 και ώρα 13:00 π.μ στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου.

Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται :

 1. Το μεταφορικό μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (έμπειρος οδηγός, πούλμαν πολυτελείας, κλπ.)
 2. Λοιπές υπηρεσίες (παρακολούθηση εκδηλώσεων σύμφωνα με τα παραπάνω).
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 4. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 5. Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (επιστροφή χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του)
 6. Φ.Π.Α. εκδρομής
 7. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού και επιβάρυνση ανά μαθητή
 8. Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 9. Παρεχόμενη δωρεάν συμμετοχή μαθητών (αριθμό μαθητών).

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

              Αθανάσιος Δ Κάκος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Τα τμήματα Γενικής Παιδείας της A΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσουν ημερήσια εκπαιδευτική  εκδρομή στη Θεσσαλονίκη,  στη Μονή  Λαζαριστών  για την παρακολούθηση της παράστασης "Ποιoς σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα" στο  πλαίσιο του  μαθήματος της Λογοτεχνίας,  Ν.Γλώσσας  και    Πολιτικής  Παιδείας   στις   03/12/2019. 

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Άργος Ορεστικό – Θεσσαλονίκη  – Άργος Ορεστικό.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν  75. Αριθμός συνοδών 5.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο με τα επισυναπτόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι 07/11/2019 ώρα 12:00 το μεσημέρι, στη Διεύθυνση ΓΕΛ.  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Π. Μελά 2, Τ.Κ. 52200, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ.

Άνοιγμα προσφορών 08/11/2019 και ώρα 13:00 π.μ στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου.

Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται:

 1. Το μεταφορικό μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (έμπειρος οδηγός, πούλμαν πολυτελείας, κλπ.)
 2. Λοιπές υπηρεσίες (παρακολούθηση εκδηλώσεων σύμφωνα με τα παραπάνω).
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 4. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 5. Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (επιστροφή χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του)
 6. Φ.Π.Α. εκδρομής
 7. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού και επιβάρυνση ανά μαθητή
 8. Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 9. Παρεχόμενη δωρεάν συμμετοχή μαθητών (αριθμό μαθητών).

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

              Αθανάσιος Δ Κάκος

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τα γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ  σε ισχύ, να καταθέσουν στο 2ο Γυμνάσιο ΄Αργους Ορεστικού - Ν. Καστοριάς (Ιωάννου Παμπουκίδη 3 - ΄Αργος Ορεστικό - Ν. Καστοριάς, Τ.Κ.52200, Τηλ.2467043388)  σφραγισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την  Τετάρτη 6-11-2019 και ώρα 12:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 2ο Γυμνάσιο ΄Αργους Ορεστικού  μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές θα παραληφθούν από την διευθύντρια (ή τον υποδιεθυντή), η οποία θα ορίσει επιτροπή για να αξιολογήσει και να επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο σύμφωνα με το συμφέρον, την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την ποιότητα των δεδομένων της εκδρομής.

ΘΕΜΑ:  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΣΧΕΤ: 129287/Γ2/2011 Υ.Α (ΔΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011)

         Αρ. Πρωτ. 5181/Γ7/17-1-2012, παρ.β/Υ.ΠΑΙ.Θ

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ προτίθεται να πραγματοποιήσει μια ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στην Θεσσαλονίκη στις 22-11-2019 ημέρα Παρασκευή. Θα συμμετάσχουν  8 μαθητές, 7 γονείς και 6 συνοδοί καθηγητές. 

Προκειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών όλων των τάξεων, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε – μέχρι την Τρίτη       5-11-2019 και ώρα 12:00μ.μ. στο σχολείο (ταχυδρομικός ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ) κλειστή προσφορά. Με την προσφορά θα πρέπει να υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 

Για τη σύνταξη της προσφοράς, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 1. Προορισμός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 2. Αριθμός μετακινούμενων: 8 μαθητές, 7 γονείς και 6 συνοδοί καθηγητές.
 3. Τρόπος μεταφοράς: Λεωφορείο ΜΙΚΡΟ
 4. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: Μια ημέρα
 5. Αναχώρηση: Από Καστοριά στις 22-11-2019 ώρα 8 π.μ.
 6. Επιστροφή: Από Θεσσαλονίκη στις 22-11-2019 ώρα 4 μ.μ.

 

 

ΚΑΙ: