Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τα γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Γυμνάσιο Μανιάκων ( Αττάλου 1 Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670 80053) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τετάρτη 03-4-2019 και ώρα 12,00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Μανιάκων μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα παραληφθούν από τον διευθυντή, ο οποίος θα ορίσει επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει και θα επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο.

Για τη σύνταξη της προσφοράς, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 1. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 09-05-2019.
 2. Προορισμός: Θεσσαλονίκη. (Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή).
 3. Αριθμός μετακινούμενων: 70 μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές.
 4. Τρόπος μεταφοράς: Λεωφορείο.
 5. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: μία (1) ημέρα.
 6. Αναχώρηση: Πέμπτη 09-05-2019 ώρα 8,00 π.μ. από τον χώρο του Γυμνασίου.
 7. Επιστροφή: Πέμπτη 09-05-2019 ώρα 20,30 μ.μ. στους Μανιάκους
 8. Ασφάλεια: Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.
 9. Επίσης κατά τη σύνταξη της προσφοράς σας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και τα παρακάτω:
 • Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών.
 • Με την προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.