Η Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσει την τετραήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο από 09/05/2019 μέχρι και 12/05/2019, με τρεις  διανυκτερεύσεις στο  Ναύπλιο.

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Άργος Ορεστικό - Ναύπλιο - Άργος Ορεστικό.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν   60 +-3.  Αριθμός συνοδών 4.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο με τα επισυναπτόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι 26/03/2019 ώρα 12:00 το μεσημέρι, στη Διεύθυνση ΓΕΛ.  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Π. Μελά 2, Τ.Κ. 52200, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ.

Άνοιγμα προσφορών 27/03/2019 και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου.

Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται:

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.