Το Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσει μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη  στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και στο Μουσείο  Φυσικής Ιστορίας  στην Κοζάνη στις  16/4/2019.

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Άργος Ορεστικό-ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνη- Άργος Ορεστικό.

Αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν 44  . Αριθμός συνοδών 3.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι   20/03/2019, στη Διεύθυνση ΓΕ. Λ.  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Π. Μελά 2, Τ.Κ. 52200, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ.

Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται :