ΣΧΕΤ.Άρθρα 3,9, 10,11,12,13,14,15 και 16 της ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/Β΄/06-03-2017)

Το ΕΕΕΕΚ Άργους Ορεστικού προτίθεται να πραγματοποιήσει μία διήμερη (με μία διανυκτέρευση) εκπαιδευτική εκδρομή στον Βόλο για την συμμετοχή ομάδας μαθητών /μαθητριών στο ΠΑΝΕΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ 11-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ημέρα αναχώρησης  Πέμπτη 11 Απριλίου

Ημερομηνία επιστροφής Παρασκευή 12 Απριλίου.

 Θα συμμετάσχουν 5 μαθητές 5 γονείς και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί.

  Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω εκδρομή παρακαλούμε να μας αποστείλετε σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε μέχρι την Τρίτη 18 Μαρτίου και ώρα 12.00μ.μ. στο σχολείο (ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο όπως εσείς κρίνετε) προσφορά.  Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.  Με την προσφορά θα πρέπει να υπάρχει και ΥΔ ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Για την σύνταξη της προσφοράς σας ενημερώνουμε τα εξής:

 • Προορισμός: Βόλος Διανυκτέρευση Βόλος ή Καλά Νερά Βόλου
 • Αριθμός μετακινούμενων: 5 μαθητές 5 γονείς 4 καθηγητές
 • Τρόπος μεταφοράς μικρό Λεωφορείο 20 θέσεων
 • Χρονική διάρκεια 2 ημέρες Από 11-04-2019 και 12-04-2019)
 • Αναχώρηση: Καστοριά 11-04-19 ώρα 07:00 π.μ.
 • Επιστροφή: Αναχώρηση από Βόλο Παρασκευή 12-04-2019 ώρα 17:00 άφιξη Καστοριά 21.30μ.μ. 
 • Επίσης κατά την σύνταξη της προσφοράς παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και τα παρακάτω:
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: (Δωμάτια δίκλινα για μαθητές με τους γονείς τους 5,  και για τους καθηγητές 4 δωμάτια δίκλινα)
 • Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή
 • Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών για τις μετακινήσεις από και προς το ξενοδοχείο σε όλη την διάρκεια της εκδρομής.
 • Την αντιμετώπιση σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισμένες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας με αλλαγή ημερομηνίας ή επιστροφή των χρημάτων
 • Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της μετακίνησης στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.
 • Οι προσφορές που έχουμε θα αξιολογηθούν από επιτροπή του σχολείου μας και το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικά.

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.