Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ,

να καταθέσουν στο 3ο ΓΕΛ Καστοριάς (Λ. Γουναράδων Χλόη Καστοριάς, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670-22141, υπόψη κ. Παπαδόπουλου Αναστάσιου) σφραγισμένη προσφορά με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ , άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ, και με την αναγραφή του ειδικού αριθμού, ασφάλιση αστικής ευθύνης και όλα τα απαραίτητα πρωτότυπα πιστοποιητικά όπως προβλέπει η νομοθεσία, μέχρι την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 3ο ΓΕΛ Καστοριάς μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα παραληφθούν από τον διευθυντή, ο οποίος θα ορίσει επιτροπή καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και παρουσία των εκπροσώπων των πρακτορείων εάν επιθυμούν, όπως προβλέπει ο νόμος, για να αξιολογηθούν και θα επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο σύμφωνα με το συμφέρον,  την ασφάλεια των μαθητών,  αλλά και την ποιότητα δεδομένων της εκδρομής.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής: