Εκτύπωση

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τα γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς , Τ.Κ.52100 , Τηλ.2467022698)  σφραγισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την Τρίτη  4-12-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές θα παραληφθούν από την διευθύντρια   η οποία θα ορίσει επιτροπή για να αξιολογήσει και να επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο σύμφωνα με το συμφέρον, την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την ποιότητα των δεδομένων της εκδρομής.

Για τη σύνταξη της προσφοράς, σας ενημερώνουμε τα εξής:

  1. Στην εκπαιδευτική επίσκεψη θα συμμετέχει η Α΄,  Β ΄ & Γ΄  τάξη του Γυμνασίου μας.
  2. Προορισμός: Θεσσαλονίκη
  3. Αριθμός μετακινούμενων: 150 μαθητές και  εκπαιδευτικοί-συνοδοί.
  4. Τρόπος μεταφοράς: Λεωφορείο.
  5. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: μία (1) ημέρα.
  6. Αναχώρηση: Τρίτη 18-12-2018 από τον αύλειο χώρο του σχολείου στο 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς.
  7. Επιστροφή: Τρίτη 18-12-2018 στον αύλειο χώρο του σχολείου στο 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς.
  8. Ασφάλεια: Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος μαθητών και εκπαιδευτικών-συνοδών.
  9. Επίσης κατά τη σύνταξη της προσφοράς σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και τα παρακάτω:

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

Συνημμένα
Download this file (Πρόσκληση Θεσσαλονίκη.doc)Πρόσκληση Θεσσαλονίκη.doc[ ]81 kB
Κατηγορία: 2018 - 2019
Εμφανίσεις: 254