ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς σφραγισμένη προσφορά μέχρι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 3ο Γυμνάσιο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 1. Προορισμός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ (14/12/2018)
 2. Αριθμός μετακινουμένων: περίπου  160 μαθητές/τριες και συνοδοί καθηγητές
 3. Τρόπος μεταφοράς των μαθητών: Λεωφορείο
 4. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: Μία ημέρα
 5. Ασφάλεια: Υποχρεωτική ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης
 6. Παρακαλούμε επίσης, κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας και τα εξής:
  • Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με κλιματιζόμενα λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας (πχ. ΚΤΕΟ κτλ)
  • Με την προσφορά σας θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.
  • Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών.

   Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.