Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον EOT σε ισχύ,

να καταθέσουν στο ΕΠΑΛ Καστοριάς (Εργατικές Κατοικίες, Χλόη Καστοριάς, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670-28206, υπόφη κ. Ταμήλια ) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, έως ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον διευθυντή, ο οποίος θα ορίσει επιτροπή για να επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Κατηγορία: 2018 - 2019
Εμφανίσεις: 176