Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ,

 

να καταθέσουν στο Ε.Κ. Καστοριάς (Εργατικές Κατοικίες, Χλόη Καστοριάς, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670-26195, 6945-391282 υπόψη κ. Αποστόλου) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, έως ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον διευθυντή, ο οποίος θα ορίσει επιτροπή για να επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής: