Το Γυμνάσιο Μαυροχωρίου, προτίθεται να πραγματοποιήσει  μονοήμερη «εκπαιδευτική επίσκεψη, όλων των τάξεων του  Γυμνασίου :

 Ημερομηνία:  18 Μαΐου  2018 με ώρα αναχώρησης  08:30. Θα συμμετέχουν συνολικά 72   μαθητές και οκτώ  (8) συνοδοί καθηγητές.

Η εκδρομή θα γίνει  οδικώς από Μαυροχώρι  – Μετέωρα-Καλαμπάκα – Τρίκαλα   και επιστροφή.

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ που θα οργανώσει την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του Γυμνασίου μας,  παρακαλούμε όπως  να μας αποστείλετε  την εκδήλωση ενδιαφέροντος του Πρακτορείου σας,  μέχρι  την Τετάρτη   2 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 στο σχολείο (ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) κλειστή προσφορά σας

Δεν μπορούν να  γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες προσφορές  και δεν θα  ληφθούν υπόψη για αξιολόγηση τους.

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα προβλεπόμενα  έγγραφα, (ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, ασφαλιστικές καλύψεις κ.λ.π.) καθώς επίσης και :