Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ,

να καταθέσουν στο 1ο ΓΕΛ Καστοριάς (Χλόη Καστοριάς, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670-27046, υπόψη κ. Ευαγγέλου Γλυκερίας) σφραγισμένη προσφορά με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ , άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ, φωτοτυπία του συμβολαίου, με την αναγραφή του ειδικού αριθμού και τα πρωτότυπα παραστατικά ασφάλισης αστικής ευθύνης, όπως προβλέπει η νομοθεσία, μέχρι την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.