Εκτύπωση

To Γενικό Λύκειο Μεσοποταμίας προτίθεται   να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη  στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στο Γράμμο την Τετάρτη 2-5-2018. Θα συμμετάσχουν 15 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές (σύνολο 18).

Προκειμένου να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω μετακίνηση, καλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Λύκειο Μεσοποταμίας (Μεσοποταμία Καστοριάς 52050, Μεσοποταμία, τηλ. 24670-61194) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Παρασκευή  30 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00, στην οποία  πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της μετακίνησης.

 Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το  Λύκειο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν αμέσως  μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Κατηγορία: 2017 - 2018
Εμφανίσεις: 306