Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ,

να καταθέσουν στο 1ο ΓΕΛ Καστοριάς (Χλόη Καστοριάς, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670-27046, υπόψη κ. Ευαγγέλου Γλυκερίας) σφραγισμένη προσφορά με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ , άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ, φωτοτυπία του συμβολαίου, με την αναγραφή του ειδικού αριθμού και τα πρωτότυπα παραστατικά ασφάλισης αστικής ευθύνης, όπως προβλέπει η νομοθεσία, μέχρι την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 1ο ΓΕΛ Καστοριάς μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα παραληφθούν από τον διευθυντή, ο οποίος θα ορίσει επιτροπή καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όπως προβλέπει ο νόμος για να αξιολογήσει και θα επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο σύμφωνα με το συμφέρον,  την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την ποιότητα δεδομένων της εκδρομής.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής: